آخرين اطلاعات مربوط به ٣٠/٠٧/١٣٩٣ |ساعت ١٣:٤٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
اطلاعيه پذيره نويسي اوراق اجاره فولاد کا ... ٠٥/٠٧/١٣٩٣
گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن)  ... ٠٥/٠٧/١٣٩٣
گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن)  ... ٠٢/٠٦/١٣٩٣
خدمات سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و ت ... ٣٠/٠٤/١٣٩٣
مصاحبه مدیر عامل اطمینان سهم با بورس نیوز ١٧/٠٤/١٣٩٣
همکاری فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... ١٥/٠٤/١٣٩٣
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی ١١/٠٤/١٣٩٣
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٢٩/٠٧/١٣٩٣ ثشاهد ٠ ٠ ٤٩.٨١٦٤٥٤٠٤
٢٩/٠٧/١٣٩٣ ثشاهد ٢٨٠ ٠ ٠
٢٩/٠٧/١٣٩٣ شبهرن ٠ ١٠٨.٣٣٣٣٣٣٣٣ ٠
٢٨/٠٧/١٣٩٣ تپمپي ١٥٠ ٠ ٠
٢٧/٠٧/١٣٩٣ وخارزم ١٥٠ ٠ ٠
٢٦/٠٧/١٣٩٣ فارس ١٠٠٠ ٠ ٠
٢٦/٠٧/١٣٩٣ غگل ٠ ١٠٠ ٠
٢٤/٠٧/١٣٩٣ ذكرمان ١٧٠ ٠ ٠
٢٤/٠٧/١٣٩٣ غچين ٨٥٠ ٠ ٠
٢٢/٠٧/١٣٩٣ واميد ٠ ٥٠ ٠
٢٠/٠٧/١٣٩٣ كهمدا ٥٠٠ ٠ ٠
٢٠/٠٧/١٣٩٣ دسبحا ٠ ٢٤.٤٢٠٦٧٧٣٦ ٠
٢٠/٠٧/١٣٩٣ كچاد ٠ ٤٢.٥ ٠
١٩/٠٧/١٣٩٣ وتوكا ٢٥٠ ٠ ٠
١٩/٠٧/١٣٩٣ وغدير ٠ ٦٣ ٣٧
١٦/٠٧/١٣٩٣ ذغشوكو ٠ ٠ ٤٦١.٥٣٨٤٦١٥٤
٠٨/٠٧/١٣٩٣ ذسبحان ٠ ٥٥.٥٥٥٥٥٥٥٦ ٦٦.٦٦٦٦٦٦٦٧
٠٧/٠٧/١٣٩٣ دامين ٠ ٠ ٤٨٠
٠٧/٠٧/١٣٩٣ ذقيستو ٠ ٠ ١٥٠٠
٠٦/٠٧/١٣٩٣ قلرست ٢٢٠٠ ٠ ٠
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات