آخرين اطلاعات مربوط به ٠٨/١١/١٣٩٣ |ساعت ١٣:٥٠ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
آذریت  ٥,٢٠٠    ١,٨٨٠غذایی و قند تربت جام  ٣,١٨٥    ٦٠٦صنعتی آبگینه  ٥٨٧    ١٠٤تولي‌پرس  ١,٤٥٩    ٢٣٠تجهیز نیروی زنگان  ١,٧٥٥    ٢٣٥‌بسته‌بندي‌ مشهد  ١,١٠٠    ١٢٠فارسيت درود  ٥٤٦    ٥٥سایر اشخاص بورس  ٤,٤٧٢    ٤٤٠ارس صبا  ٥,٢٠٠    ٤٩٠آهن و فولاد میلاد  ٨١٦    ٦٩شوکو پارس  ٣,٧٠٠    ٣٠٠تجهيزات ‌هپكو  ٦١٣    ٤٧پارس سرام(تقدم)  ٢,٣٦١    ١٨٠گرجي(تقدم)  ١,٨٧٠    ١٤١ملي مس(تقدم)  ٥٩١    ٤٤سرمايه گذاري توكا(تقدم)  ٣٥٠    ٢٦صنعت و معدن(تقدم)  ٢١٦    ١٦رايان سايپا(تقدم)  ٦٢٩    ٤٦بانك سينا(تقدم)  ٢٨٨    ٢١ایرانیت  ٢,٢٥٩    ١٦٤
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
آذریت ٥,٢٠٠
١,٨٨٠ ٥٦.٦٣
غذایی و قند تربت جام ٣,١٨٥
٦٠٦ ٢٣.٥
صنعتی آبگینه ٥٨٧
١٠٤ ٢١.٥٣
تولي‌پرس ١,٤٥٩
٢٣٠ ١٨.٧١
تجهیز نیروی زنگان ١,٧٥٥
٢٣٥ ١٥.٤٦
‌بسته‌بندي‌ مشهد ١,١٠٠
١٢٠ ١٢.٢٤
فارسيت درود ٥٤٦
٥٥ ١١.٢
سایر اشخاص بورس ٤,٤٧٢
٤٤٠ ١٠.٩١
ارس صبا ٥,٢٠٠
٤٩٠ ١٠.٤
آهن و فولاد میلاد ٨١٦
٦٩ ٩.٢٤
   ارزش: ٦٥,٢٥٦.١ تغييرات:    ١٢٨.٤
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
بورس تهران در مرز هشدار- جهت دیدن شرح گف ... ٠٤/١١/١٣٩٣
گزارش خریداران و فروشندگان صنایع به تفکی ... ٠١/١٠/١٣٩٣
ابهام در سیاست های آتی دولت عامل افت شاخص بورس ٢٥/٠٩/١٣٩٣
گزارش بازار اوراق بهادار براي ماه منتهي  ... ٠٣/٠٩/١٣٩٣
گزارش خريداران و فروشندگان صنايع به تفکي ... ٠٣/٠٨/١٣٩٣
اطلاعيه پذيره نويسي اوراق اجاره فولاد کا ... ٠٥/٠٧/١٣٩٣
گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن)  ... ٠٥/٠٧/١٣٩٣
گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن)  ... ٠٢/٠٦/١٣٩٣
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٠٤/١١/١٣٩٣ غبهنوش ٠ ٤٥.٨٠٠٩٣٣١٣ ٠
٣٠/١٠/١٣٩٣ پارسان ٠ ١٠٠ ٠
٣٠/١٠/١٣٩٣ ثاخت ٢٥ ٠ ٠
٣٠/١٠/١٣٩٣ پارسان ١٥٠٠ ٠ ٠
٣٠/١٠/١٣٩٣ بكاب ٨٠٠ ٠ ٠
٢٩/١٠/١٣٩٣ قشرين ١٢٠ ٠ ٠
٢٩/١٠/١٣٩٣ وبيمه ٨ ٠ ٠
٢٩/١٠/١٣٩٣ ذوآفر ٦٠٠ ٠ ٠
٢٨/١٠/١٣٩٣ ذچنوپا ٠ ٠ ٣٠٠
٢٨/١٠/١٣٩٣ فنوال ٠ ٠ ٠
٢٨/١٠/١٣٩٣ ذچنوپا ٨٠٠ ٠ ٠
٢٨/١٠/١٣٩٣ وساخت ١٦٠ ٠ ٠
٢٧/١٠/١٣٩٣ ونيرو ١٠٠ ٠ ٠
٢٥/١٠/١٣٩٣ وتوشه ٠ ٠ ٥٨.٧٣٠١٥٨٧٣
٢٥/١٠/١٣٩٣ غگل ٥٩٧٠ ٠ ٠
٢٥/١٠/١٣٩٣ ذثقزوي ٩٤٢.٨٦ ٠ ٠
٢٤/١٠/١٣٩٣ ثاژن ٣٢٠ ٠ ٠
٢٤/١٠/١٣٩٣ ثاژن ٠ ٣٠٠ ٠
٢٤/١٠/١٣٩٣ ونفت ٠ ٠ ٦.٤
٢٤/١٠/١٣٩٣ ذشلرد ١٣ ٠ ٠
به اطلاع می رساند کلاسهای آموزشی آنلاین در شعبه مشهد به صورت رایگان در روزهاي شنبه هر هفته ساعت 13:00 الي 14:00 تشكيل مي شود.(شماره تماس جهت هماهنگی 05117672827)* به اطلاع می رساند اعتبار سفارشهای اینترنتی به 5 روز کاری تغییر یافت.
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٣٢٧ ٣
ريال عربستان ٧٣١ ٠
دلار آمريكا ٢,٧٤٩ ٠
پوند ٤,١٦٩ ١٧
يورو ٣,١١٦ ٢٥