آخرين اطلاعات مربوط به ١١/٠٥/١٣٩٤ |ساعت ١٣:٤٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
'گزارش همایش انتشار مستقیم اطلاعیه ها در ... ١١/٠٣/١٣٩٤
نرم افزار تحلیل تکنیکال-لینک دانلود ٢٨/٠٢/١٣٩٤
گفتگوی مدیر عامل محترم شرکت- کفه سنگین ز ... ٢٠/٠٢/١٣٩٤
رایان همراه- لینک دانلود نرم افزار ٢٦/٠١/١٣٩٤
بورس تهران در مرز هشدار- جهت دیدن شرح گف ... ٠٤/١١/١٣٩٣
گزارش خریداران و فروشندگان صنایع به تفکی ... ٠١/١٠/١٣٩٣
ابهام در سیاست های آتی دولت عامل افت شاخص بورس ٢٥/٠٩/١٣٩٣
گزارش بازار اوراق بهادار براي ماه منتهي  ... ٠٣/٠٩/١٣٩٣
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٠٥/٠٥/١٣٩٤ سهرمز ٠ ١٠٠ ٠
٠٥/٠٥/١٣٩٤ ذثرود ٠ ١٥٠ ٠
٠٤/٠٥/١٣٩٤ رتكو ٠ ٢٠٠ ٠
٠٤/٠٥/١٣٩٤ ذميهن ٠ ٠ ١٠٠.٧٣٠٥
٠١/٠٥/١٣٩٤ شپديس ٠ ١٠٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٤ شپنا ٥٨٠ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٤ ذشتران ٤٥٠ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٤ وپخش ٢٤٠٠ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٤ ومعادن ٤٥٠ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٤ ذوعسكر ٩٢ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٤ خنصير ٤٠ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٤ ذوتعاون ٧٧ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٤ غبهنوش ٥٨٠ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٤ شبريز ٠ ١٠٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٤ ذكباده ١٧٠٠ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٤ ذثعمرا ١٨٠ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٤ ونفت ١٢٢ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٤ كسرا ٢٥٠ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٤ قنقش ٠ ٣٠ ٩
٣١/٠٤/١٣٩٤ كحافظ ١٠ ٠ ٠
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات