آخرين اطلاعات مربوط به ٠١/٠٥/١٣٩٣ |ساعت ١٣:٤٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
اختیار مخابرات ٣١٠  ٢٢    ٣بیمه اتکایی ایرانیان  ١,٥٠٠    ١٠٠سرمايه گذاري نفت  ٢,٠٠٥    ١١٣پتروشيمي اميركبير  ٤,٦٩٩    ٢٥٣فروشگاه ديوكس  ١,٨٢٧    ٩٦تسهيلات مسكن خرداد ٩٣  ٩٥٠,٢٩١    ٤٨,٦٥٥قند چهار محال  ٣,٥٩٥    ١٧٢ایرانول  ١١,٩٠٩    ٥٦٧بانك گردشگري  ١,٦٨٦    ٨٠گسترش تجارت ایرانیان  ١,٠٠٦    ٤٧تکادو  ٣,١٨٩    ١٤٢کارخانجات صنعتی آزمایش  ٦٩٠    ٢٩سيمان اردبيل  ١٥,١٨٨    ٦٠٧دارو ابوريحان  ١٧,٤٧٣    ٦٩٨املاح ايران  ١٠,١١٥    ٤٠٤داملران  ٩,٤٤٥    ٣٧٧داروسازي اسوه  ١٠,١٢٥    ٤٠٤داروسازي امين  ١٠,٥٠٨    ٤١٩گروه صنايع بهشهر  ٢,٠٠٧    ٨٠كشتيراني ايران  ٤,٢٤١    ١٦٩
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
اختیار مخابرات 310 ٢٢
٣ ١٥.٧٩
بیمه اتکایی ایرانیان ١,٥٠٠
١٠٠ ٧.١٤
سرمايه گذاري نفت ٢,٠٠٥
١١٣ ٥.٩٧
پتروشيمي اميركبير ٤,٦٩٩
٢٥٣ ٥.٦٩
فروشگاه ديوكس ١,٨٢٧
٩٦ ٥.٥٥
تسهيلات مسكن خرداد 93 ٩٥٠,٢٩١
٤٨,٦٥٥ ٥.٤
قند چهار محال ٣,٥٩٥
١٧٢ ٥.٠٢
ایرانول ١١,٩٠٩
٥٦٧ ٥
بانك گردشگري ١,٦٨٦
٨٠ ٤.٩٨
گسترش تجارت ایرانیان ١,٠٠٦
٤٧ ٤.٩
   ارزش: ٧٤,٨٤١.٦ تغييرات:    ٣١٥.٥
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
خدمات سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و ت ... ٣٠/٠٤/١٣٩٣
مصاحبه مدیر عامل اطمینان سهم با بورس نیوز ١٧/٠٤/١٣٩٣
همکاری فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... ١٥/٠٤/١٣٩٣
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی ١١/٠٤/١٣٩٣
گزارش روزانه سهام
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس
گزارش بورس کالا
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٣١/٠٤/١٣٩٣ خنصير ٢٠٠ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٣ ذثعمرا ٤٣٠ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٣ سكارون ٥٠٠ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٣ ذلخانه ٨٠ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٣ وپخش ٢٢٠٠ ٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٣ ساراب ٣٥٠ ٠ ٠
٣٠/٠٤/١٣٩٣ خلنت ٩ ٠ ٠
٣٠/٠٤/١٣٩٣ آكنتور ٥٥٠ ٠ ٠
٣٠/٠٤/١٣٩٣ ذآريان ٢٦٠ ٠ ٠
٣٠/٠٤/١٣٩٣ ذثعتما ٢٠٠ ٠ ٠
٣٠/٠٤/١٣٩٣ غالبر ٧٥ ٠ ٠
٣٠/٠٤/١٣٩٣ ونفت ١٠٠ ٠ ٠
٣٠/٠٤/١٣٩٣ شسپا ٢٩٠٠ ٠ ٠
٣٠/٠٤/١٣٩٣ ذوشهر ١٤٠ ٠ ٠
٣٠/٠٤/١٣٩٣ ذنيرو ٧٠ ٠ ٠
٣٠/٠٤/١٣٩٣ وسينا ٦٨٧ ٠ ٠
٣٠/٠٤/١٣٩٣ شكربن ٢٥٠ ٠ ٠
٣٠/٠٤/١٣٩٣ وليز ٣٥٠ ٠ ٠
٣٠/٠٤/١٣٩٣ مداران ٢٠٠ ٠ ٠
٣٠/٠٤/١٣٩٣ ذبالاس ٣٧٥ ٠ ٠
به اطلاع می رساند کلاسهای آموزشی آنلاین در شعبه مشهد به صورت رایگان در روزهاي شنبه هر هفته ساعت 13:00 الي 14:00 تشكيل مي شود.(شماره تماس جهت هماهنگی 05117672827)* به اطلاع می رساند گزارش مجمع شرکت سموم علف کش در بخش فاندامنتال قرار گرفت.
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٥٧٩ ٥
ريال عربستان ٦٩٧ ١
دلار آمريكا ٢,٦١٦ ٥
پوند ٤,٤٦٦ ٦
يورو ٣,٥٢٣ (٩)