آخرين اطلاعات مربوط به ٢٧/٠١/١٣٩٣ |ساعت ١٣:٤٥ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
پاكسان(تقدم)  ٤,٠٦٢    ٣٠٥ايران خودرو(تقدم)  ١,٢٢٣    ٩٠چرخشگر(تقدم)  ١,٠٩١    ٨٠تسهيلات مسكن ارديبهشت ٩٠  ٦٩٥,١٣٣    ٣٣,٦٧٠پتروشیمی مارون  ٣٣,٧١٠    ١,٦٢٩اعتلاء البرز  ٤,٦٠١    ٢٢٠كي بي سي  ١٦,٥٥٦    ٧٩١نفت لاوان  ٢٠,٣٨٧    ٩٧٢روان فن آور  ٦,٧٧٥    ٣٢٣توکاریل  ٧,٥٧٣    ٣٦١فولاد يزد  ٦,٦١٣    ٣١٥بیمه میهن  ١,٥٧٥    ٧٥صنعت روی زنگان  ٣,٢٣٤    ١٥٤تدبیرگران فارس و خوزستان  ٢,٤٣٧    ١١٦توسعه و عمران کرمان  ٦,٧٠٥    ٣١٩مهندسي راه آهن  ١٠,٨٠٤    ٥١٤توسعه خوارزمی  ٥,٩٩٧    ٢٨٥مرجان كار  ٧,٦٤٠    ٣٦٣پتروشیمی جم  ١٦,٩٣٠    ٧٩٧پتروشیمی خراسان  ٩,٥٣٤    ٤٣٠
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
پاكسان(تقدم) ٤,٠٦٢
٣٠٥ ٨.١٢
ايران خودرو(تقدم) ١,٢٢٣
٩٠ ٧.٩٤
چرخشگر(تقدم) ١,٠٩١
٨٠ ٧.٩١
تسهيلات مسكن ارديب... ٦٩٥,١٣٣
٣٣,٦٧٠ ٥.٠٩
پتروشیمی مارون ٣٣,٧١٠
١,٦٢٩ ٥.٠٨
اعتلاء البرز ٤,٦٠١
٢٢٠ ٥.٠٢
كي بي سي ١٦,٥٥٦
٧٩١ ٥.٠٢
نفت لاوان ٢٠,٣٨٧
٩٧٢ ٥.٠١
روان فن آور ٦,٧٧٥
٣٢٣ ٥.٠١
توکاریل ٧,٥٧٣
٣٦١ ٥.٠١
   ارزش: ٧٤,١٦١.٢ تغييرات:    ٣١٣.٦
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
عرضه 91 هزار تن قير در تالار صادراتي بورس كالا ١٠/٠٧/١٣٩٢
گسترش بورس كالاي كشاورزي در دستور كار قر ... ٢٦/٠٥/١٣٩٢
بيش از 8100 ميليارد ريال در بورس كالا مع ... ٢٨/٠٢/١٣٩٢
بيش از 1470 ميليارد ريال انواع كالا داد  ... ٠٤/٠٢/١٣٩٢
داد و ستد 914 ميليارد انواع محصولات در ب ... ١٧/٠١/١٣٩٢
افزايش 28 درصدي معاملات در بورس كالا ٢٧/١٢/١٣٩١
كتاب مجموعه قوانين و مقررات بورس كالا منتشر شد ٢١/١٢/١٣٩١
رشد 11 درصدي ارزش معاملات بورس كالا ١٢/١٢/١٣٩١
الفبای بورس
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
گزارش روز
اطلاعیه های سازمان بورس آرشیو
سرمايه گذاري نيرو - زمانبندي پرداخت سود دوره ١٢ ماهه منتهي به ١٣٩٢/٠٦/٣١   (تاريخ خبر: ٢٢/٠٩/١٣٩١)
ايران خودرو - اطلاعيه افزايش سرمايه و پيوستهاي اطلاعيه شامل گزارش توجيهي و بيانيه ثبت (به پيوست)   (تاريخ خبر: ٢٢/٠٩/١٣٩١)
كاغذ سازي كاوه - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ٦ ماهه منتهي به ١٣٩١/٠٦/٣١(حسابرسي شده)   (تاريخ خبر: ٢٢/٠٩/١٣٩١)
سرمايه گذاري صنعت نفت - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده(اصلاحيه)   (تاريخ خبر: ٢٢/٠٩/١٣٩١)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ٦ ماهه منتهي به ١٣٩١/٠٦/٣١(حسابرسي شده)   (تاريخ خبر: ٢٢/٠٩/١٣٩١)
محورسازان ايران خودرو - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ١٢ ماهه منتهي به ١٣٩١/١٢/٣٠   (تاريخ خبر: ٢٢/٠٩/١٣٩١)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ ٢١/٠٩/٩١ (به پيوست)   (تاريخ خبر: ٢٢/٠٩/١٣٩١)
كارخانجات توليدي شهيد قندي (كابلهاي مخابراتي شهيد قندي) - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره   (تاريخ خبر: ٢٢/٠٩/١٣٩١)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٢٥/٠١/١٣٩٣ ذكوثر ٠ ٢٥٠ ٠
٢٥/٠١/١٣٩٣ غبشهر ١٣٥٠ ٠ ٠
٢٥/٠١/١٣٩٣ ذومسكن ٤٢٠ ٠ ٠
٢٥/٠١/١٣٩٣ ذفلات ٤٠ ٠ ٠
٢٤/٠١/١٣٩٣ دعبيد ٧٣.١٤ ٠ ٠
٢٠/٠١/١٣٩٣ واتي ٦٠٠ ٠ ٠
١٨/٠١/١٣٩٣ غبهپاك ٠ ١٥٠ ٠
٢٨/١٢/١٣٩٢ خاور ٠ ٠ ٢١١.٨١٦١٨٧٥
٢٦/١٢/١٣٩٢ سهگمت ١٢٠٠ ٠ ٠
٢٦/١٢/١٣٩٢ داسوه ٠ ٠ ١٣١.٤٨١٤٨١٤٨
٢٥/١٢/١٣٩٢ شيران ٤٧٠٠ ٠ ٠
٢٥/١٢/١٣٩٢ وغدير ٦٣٠ ٠ ٠
٢٢/١٢/١٣٩٢ وصنعت ٤٥٠ ٠ ٠
٢١/١٢/١٣٩٢ ذوثوق ٥٠٠ ٠ ٠
٢١/١٢/١٣٩٢ ذبالاس ٠ ٠ ١١٠.٤٩٨٦١٨٦
٢١/١٢/١٣٩٢ خودرو ٠ ٢٥ ٠
٢١/١٢/١٣٩٢ ونيكي ٠ ٠ ١٠٠
٢١/١٢/١٣٩٢ ونيكي ٣٣٠ ٠ ٠
٢١/١٢/١٣٩٢ شپنا ٠ ٠ ١٤٠.٢٥٤٢٠٨١٧
٢٠/١٢/١٣٩٢ شبهرن ٠ ٠ ٦٠
"اطلاعيه" بموجب مصوبه هيئت مديره و موافقت سازمان محترم بورس اوراق بهادار جناب آقاي دكتر حسين ايزدي به سمت مديرعامل شركت كارگزاري اطمينان سهم انتخاب و از تاريخ 21/10/1392 مشغول بكار شدند.
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٥٠٢ (٩)
ريال عربستان ٦٨٠ ٠
دلار آمريكا ٢,٥٥٠ ١
پوند ٤,٢٦٢ (٥)
يورو ٣,٥٢٣ (٨)