آخرين اطلاعات مربوط به ٠٦/٠٣/١٣٩٤ |ساعت ١٣:٥٠ | رمز عبور را فراموش کردم! | عضويت در سايت
افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شاخص هاي بازار
شركت قيمت تغيير
You need to upgrade your Flash Player
فهرست مهمترين عناوين خبری آرشیو
عنوان تاريخ
نرم افزار تحلیل تکنیکال-لینک دانلود ٢٨/٠٢/١٣٩٤
گفتگوی مدیر عامل محترم شرکت- کفه سنگین ز ... ٢٠/٠٢/١٣٩٤
رایان همراه- لینک دانلود نرم افزار ٢٦/٠١/١٣٩٤
بورس تهران در مرز هشدار- جهت دیدن شرح گف ... ٠٤/١١/١٣٩٣
گزارش خریداران و فروشندگان صنایع به تفکی ... ٠١/١٠/١٣٩٣
ابهام در سیاست های آتی دولت عامل افت شاخص بورس ٢٥/٠٩/١٣٩٣
گزارش بازار اوراق بهادار براي ماه منتهي  ... ٠٣/٠٩/١٣٩٣
گزارش خريداران و فروشندگان صنايع به تفکي ... ٠٣/٠٨/١٣٩٣
گزارش روزانه بازار
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
الفبای بورس و آنلاین
اطلاعیه ها و دستورالعمل های سازمان بورس آرشیو
دستورالعمل عرضه اوراق اختیار تبعی   (تاريخ خبر: ١١/٠٤/١٣٩٣)
اطلاعیه مجامع آرشیو
تاریخ نماد سود درصد آورده درصد جایزه
٠٦/٠٣/١٣٩٤ دارو ٦٥٠ ٠ ٠
٠٦/٠٣/١٣٩٤ غپينو ١٦٠ ٠ ٠
٠٦/٠٣/١٣٩٤ شاراك ١٠٠٠ ٠ ٠
٠٥/٠٣/١٣٩٤ درازك ٣٠٠٠ ٠ ٠
٠٤/٠٣/١٣٩٤ سبهان ٦٤٠٠ ٠ ٠
٠٤/٠٣/١٣٩٤ دسينا ٢١٠٠ ٠ ٠
٠٤/٠٣/١٣٩٤ ذسمتاز ٧٥٠ ٠ ٠
٠٤/٠٣/١٣٩٤ ذولبهمن ٣٠٠ ٠ ٠
٠٣/٠٣/١٣٩٤ شيراز ٧٠٠ ٠ ٠
٠٣/٠٣/١٣٩٤ دابور ١٦٦٠ ٠ ٠
٠٣/٠٣/١٣٩٤ ذقاسم ١٤٠ ٠ ٠
٠٣/٠٣/١٣٩٤ دكوثر ٠ ٠ ٢٠٠
٠٣/٠٣/١٣٩٤ غشان ١٧٥٠ ٠ ٠
٠٣/٠٣/١٣٩٤ سخوز ٨٨٠ ٠ ٠
٠٢/٠٣/١٣٩٤ سصوفي ٧١٠ ٠ ٠
٠٢/٠٣/١٣٩٤ ركيش ٣٠٠ ٠ ٠
٠٢/٠٣/١٣٩٤ غشصفا ١١٠٠ ٠ ٠
٠٢/٠٣/١٣٩٤ ذحبندر ٣٤ ٠ ٠
٣١/٠٢/١٣٩٤ واميد ٥٣٧ ٠ ٠
٣١/٠٢/١٣٩٤ شدوص ١٥٦ ٠ ٠
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات